Výhody


{slide=Business Intelligence}

Comarch Business Intelligence dodává víc než jen reporty – dodává kompletní Business Performance Management sadu vybavenou mnoha nástroji, které vám pomáhají zlepšit výkon vašeho podniku.

Rozhodnutí týkající se růstu společnosti nemohou být založena pouze na intuici. To je důvod, proč Comarch ERP Business dodává nástroje na vytváření reportů, aby  jste mohli rychle vytvořit reporty, které vám svými aktuálními informacemi poskytnou přehled o situaci společnosti. Proto kvalita vašeho rozhodování jistě vzroste.

Nástroj „Data forecasting“ – odhalí nové obchodní příležitosti poskytováním automatizovaných předpovědí prodejních trendů či chování zákazníků. Výsledkem je, že můžete připravit přesnější marketingové kampaně, efektivněji aranžovat výstavní plochy, nebo efektivněji plánovat sklad zásob, což vám umožní zvýšit příjmy a snižovat náklady.

Za účelem podpořit vás v plánování, vám rozpočtový nástroj pomůže snadno a intuitivně připravit rozpočet, který může být automaticky nastaven pro následující rozpočtové období s využitím historických údajů nebo jiných parametrů.

Používáním tzv. Business score card jste nejen schopni řešit vaší strategii, ale také rychle kontrolovat všechny klíčové ukazatele popisující kritické části vašeho podnikání. Proto můžete efektivně sledovat vaši strategii a rychle reagovat no nově vznikající hrozby. A co více, vaši zaměstnanci jsou si vědomi  probíhající obchodní strategie a mohou lépe pochopit důležitost jejich činností.

S Comarch ERP Business máte vždy informace na dlani – nezáleží na tom, zda jste v kanceláři nebo ne. Můžete obdržet ty nejaktuálnější reporty přímo do vašeho mailu nebo mobilu, což vám šetří čas a zaručuje, že žádné důležité informace nezůstanou bez povšimnutí.

{/slide} {slide=Business process management}

Business process management (BPM) je pokročilá sada nástrojů, která vám pomáhá vypořádat se s širokou škálou problémů: od zvládání drobných nedostatků až po vyřešení vážných problémů v efektivnosti.  Řešení jehož jádro je postaveno na procesním motoru Comarch Comarch ERP Business, umožňuje snadno definovat, vyvíjet, ladit a harmonizovat všechny procesy ve vaší společnosti s cílem reagovat na měnící se vnitřní nebo vnější prostředí.

Sada BPM obzvláště umožňuje:

 • Úsporu času a nákladů – zrychlením a automatizací procesů, což vede k minimalizaci nebezpečí chyb a lepší kontrole kvality.
 • Zlepšení zákaznických služeb – protože klíčové procesy vztahující se k zákazníkům jako je např. Vyřizování objednávek, mohou být automatizovány a zjednodušeny a tím i výrazně zrychleny,
 • Zjednodušení toku informací mezi uživateli systému – se zajištěním, že se správné informace k příslušné osobě dostanou včas,
 • Minimalizaci chyb v datech během každodenní činnosti a vyhnutí se nedorozumění - umožňuje nejen přidělení odpovědnosti a úkolů a jasné definování rolí jednotlivých pracovníků, ale také zajištění splnění těchto úkolů v každé fázi procesu,
 • Dodržování nejlepší obchodních postupů – zlepšením vašich vlastních klíčových postupů nebo zavedením postupů dodaných společností Comarch
 • Rychlou adaptaci na změny – díky flexibilní podstatě Comarch ERP Business, procesy mohou kdykoli snadno měněny tak, aby správně reagovaly na interní nebo externí změny (jako úbytek zaměstnanců nebo změny ve firemní politice),
 • Snadné spojení Comarch ERP Business s externími aplikacemi 
 • Zvýšení spokojenosti zaměstnanců tím, že místo vykonávání opakujících se úkolů mohou dělat náročnější činnosti,
{/slide} {slide=Obchod}

Comarch ERP Business byl navržen tak, aby vám umožnil řídit všechny vaše obchodní procesy – od nabízení vašich produktů po fakturaci - velmi efektivním a pohodlným způsobem, za použití funkcionalit jako automatizace procesů nebo snadné vystavování dokumentů. To vše vám umožňuje poskytovat lepší služby zákazníkům při současném snižování provozních nákladů ve vašem prodejním i nákupním oddělení.

{/slide} {slide=Logistika}

V současné době je jednou hlavních výzev na poli logistiky je minimalizovat skladové zásoby v reálném čase a tím snižovat nákladů a zvýšení cash flow. Tyto faktory jsou přímo závislé na kvalitě logistických procesů charakteristických pro společnost. Comarch ERP Business dokazuje, že vždy je zde prostor pro výrazné zlepšení v této oblasti, protože to je systém, který byl navržen nejen pro celkové řízení logistických procesů, ale především pro zlepšení těchto procesů.

Nejdůležitější funkcionality zahrnují snadný management toku dokumentů, který vám umožní vyhnout se duplicitnímu zadávání dat, automatizovat objednávací procesy a multifunkční optimalizaci skladových zásob. Můžete určit zda zásoby mají být doplněny automaticky nebo na pokyn uživatele a to díky BI reportům, které Vám usnadní plánování objednávek založené na prodejních odhadech,  opakujících se indikátorech, nebo umožní definovat minimální a optimální skladové množství.

Comarch AERP Business přináší novou úroveň kvality v oblasti každodenní a rutinní práce ve skladu. Možnost používání mobilních sběračů dat dodaných s Comarch ERP Business přinese vašim zaměstnancům větší spokojenost, ale zároveň  pomůže vyhnout se zbytečným chybám a ušetřit významné množství času.

V současné době je logistika velmi složitý proces, který se vztahuje ke všem oblastem činnosti firmy. Efektivní informační správa a optimalizace logistických procesů v Comarch ERP Business vám dá konkurenční výhodu vytvářející vynikající podmínky pro další rozvoj.

{/slide} {slide=Účetnictví a finance}

Účetnictví v Comarch ERP Business je  vytvořeno způsobem, který redukuje množství opakujících se, snadno vykonatelných úkolů, jako např. zasílání jednotlivých typů dokumentů znovu a znovu. Toto  dovoluje zaměstnancům zaměřit se na náročnější úkoly vyvstávající během jejich práce, jako je analyzování transakcí nebo finanční situace společnosti.

{/slide} {slide=CRM}

Comarch CRM bylo tvořeno s myšlenkou nechat vás plánovat a vykonávat vaše obchodní a marketingové aktivity efektivně a spravovat kontakty s vašimi VIP kontakty a zákazníky tím nejpohodlnějším způsobem. Řešení vám pomůže nejen efektivně přilákat zákazníky, kteří zvýší firemní zisk, ale také si je udržet díky lepšímu rozpoznání potřeb zákazníků, což vede ke zlepšení poskytovaných služeb.

Přístup do aplikace CRM je možný odkudkoli.  Můžete použít vaše mobilní zařízení nebo webový prohlížeče, takže vždy máte přístup k důležitým informacím o zákaznících a  aktuálních marketingových a prodejních aktivitách. Díky tomu jsou vaši obchodníci neustále v kontaktu se všemi svými kolegy a je snadnější koordinovat jejich práci a rychle reagovat na nově vznikající příležitosti.

Comarch ERP Business shromažďuje všechna data týkající se prodejních a marketingových procesů tak, aby byla plně dostupná pro analýzy, což vám např. umožňuje  zaměřit se na nejdůležitější zákazníky, najít slabá místa vašich prodejních postupů a optimalizovat náklady pro lepší plánování budoucích kampaní – jinými slovy umožňuje fakty podložená obchodní a marketingová rozhodnutí.

{/slide} {slide=Mobilní řešení}

Mobilní řešení Comarch ERP Business podporuje a zjednodušuje obchodní procesy a úkoly pro ty, kteří zřídka pracují od stolu – jako jsou obchodníci nebo zaměstnanci skladu – a pomáhá manažerům lepším s řízením společnosti kdekoliv jsou.

Hlavní výhody tohoto řešení zahrnují:

 • okamžitý přístup k datům kdykoliv a kdekoliv,
 • lepší tok informací,
 • rychlejší rozhodování,
 • zvýšenou efektivitu práce,
 • minimalizaci nákladů spojených s prodejními a marketingovými aktivitami,
 • lepší využití zdrojů,
 • snížení času potřebného pro zákaznický servis.
{/slide} {slide=E-commerce}

Comarch ERP Business umožňuje provozování vašeho internetového prodejního kanálu přímo z ERP systému. Díky plné integraci vašeho internetového obchodu, online B2B a eBay aukcí můžete nejen pracovat se všemi třemi aplikacemi při použití toho samého, známého Comarch ERP Business rozhraní, ale nemusíte také dělat nadbytečnou duplicitní práci, která bývá často požadována, když používáte  online prodejní kanály. Je to proto, že všechny informace do a z online uživatelského rozhraní jsou automaticky vyměňovány a nevzniká tak potřeba zadávat data dvakrát. To také přináší značnou úsporu času, protože všechny příchozí online objednávky jsou okamžitě připraveny k vyřízení v ERP systému a informace zobrazované na eBay, v online obchodě nebo B2B frontě tak mohou být centrálně spravovány v ERP systému.

{/slide} {slide=Flexibilita systému}

Comarch ERP Business byl od začátku koncipován jako flexibilní a škálovatelná obchodní platforma, která na jedné straně obsahuje kompletní sadu funkcionalit a na druhé straně – poskytuje skvělé příležitosti pro kustomizaci a rozšíření. Tento systém je schopen se vyvíjet podle toho jak vaše společnost roste a přizpůsobit se měnícímu se trhu, což zajišťuje nižší výdaje pro budoucí rozšíření a ve výsledku nižší TCO (Total Cost of Ownership).

{/slide} {slide=Ergonomie}

Pestrá škála ergonomických vlastností jako je např. schopnost pracovat bez myši, nebo operace jedním kliknutím vám pomohou ušetřit čas, eliminovat časté chyby a a vaše práce bude s Comarch ERP Business o mnoho příjemnější. Navíc s širokými schopnostmi přizpůsobitelnosti rozhraní, můžete systém upravit přesně tak, jak se vám líbí. Snadným a  pohodlným způsobem.

{/slide} {slide=Otevřenost}

Integrováním Comarch ERP Business se softwarovým prostředím vaší společnosti můžete vytvořit velmi efektivní synergický efekt  v rámci vaší společnosti. Důsledkem toho může být zvýšení užitečnosti veškerého software používaného ve vaší společnosti a také zvýšení celkové efektivity práce. Navíc Comarch ERP Business počítá s vytvořením dalších funkcionalit na základě vašich firemních  specifik. Tyto funkcionality budou nejen plně integrované se systémem, ale budou dokonce používat ergonomické rozhraní Comarch ERP Business, které učiní celé vaše řešení uživatelsky mnohem příjemnější. A co víc, možnost rozšířit schopnosti systému, kdykoli chcete, činí z Comarch ERP Business velmi bezpečnou investici: Můžete si být jisti, že pokud Vaše firma poroste, vaše ERP prostředí, poroste s ní.

{/slide}
 

Zaujal Vás některý náš produkt?
Domluvte si bezplatnou prezentaci!

Petr Horvát
Petr Horvát


Hledání

Novinky

Comarch ERP Enterprise je ERP systém roku

1. 12. 2011 - V rámci 7. ERP  kongresu v Postupimi se Comarch ERP Enterprise umístil jako ERP systém roku v kategorii e-business!

Celý článek...