Comarch ERP Business Vlastnosti a funkcionality

Logistika

Kromě zpracování všech logistických procesů vám Comarch ERP Business  pomáhá tyto procesy dále optimalizovat a vyvíjet. Sytém vám poskytuje pokročilé funkcionality jako jsou zpracování čárových kódů, identifikace položek podle vlastností a rysů nebo automatickou výměnu elektronických dat.

Celý článek...
 

Obchod

Comarch ERP Business umí mnohem více, než jen pomáhat vám zvládnout všechny standardní obchodní procesy - od nabízení vašich produktů po objednávání a fakturování velmi efektivním a praktickým způsobem. Podporuje vás také při provozování věrnostních programů, výměně elektronických dokumentů a s vašimi obchodními partnery a při řízení vaší cenové politiky. Kromě toho vám  Comarch ERP Business  pomůže otevřít nové prodejní kanály a tím zvýšit počet zákazníků. Také můžete použít nástroje Business Intelligence k získání důležitých informací, které podpoří všechna Vaše obchodní rozhodnutí.

Celý článek...
 

Účetnictví a finance

Účetnictví Comarch ERP Business je kompatibilní s US GAAP a IFRS a poskytuje uživatelsky přívětivé prostředí a nástroje, které automatizují mnoho všedních a jednotvárných úkolů účetnictví. Umožňuje přistupovat k rozšířeným funkcionalitám všech obchodních procesů, finanční analýze, obratům, ekonomickým úvahám atd.

Celý článek...
 

Řízení podnikových procesů

Modul Řízení podnikových procesů  je pokročilá sada nástrojů, která se používá k definování a zlepšení obchodních postupů ve Vaší společnosti a také k odstraňování zjištěných nedostatků. To Vám dává možnost zavádět ty nejlepší obchodní postupy dodané Comarch, nebo  vyvinout Vaše vlastní procesy specifické pro Vaši firmu.

Celý článek...
 

Business Intelligence

Comarch ERP Business procesní řízení je sada pokročilých nástrojů na podporu rozhodovacích procesů v podniku: od plánování a rozpočtování, přes komunikaci a realizaci strategie pomocí obchodních výsledkových listin  a klíčových ukazatelů výkonnosti, až po sofistikované nástroje, které Vám umožní analyzovat informace v mnoha  různých konfiguracích a úhlech,  a rychlou revizi současných a historických dat. Řešení pro prognózu dat  Vám navíc umožňuje přesné předpovědi prodeje a hledání závislostí a vztahů mezi výrobky a poznávání chování zákazníků.

Celý článek...
 

CRM

Spokojenost zákazníka je jednou z priorit každé společnosti. Proto je důležité zjednodušit jak účinnou podporu předprodejního procesu, tak pro pokračující spolupráci se zákazníky. Vzhledem k tomu, že je Comarch CRM  přístupný z  internetového prohlížeče, mají obchodníci  vždy přístup k historii kontaktů se zákazníkem, mohou sledovat si jejich potřeby a přesně určit další kroky na cestě k získání loajality zákazníků.

Comarch CRM umožňuje zpracovávat kontakty se zákazníky od registrování  potencionálního zákazníka až k zaznamenávání konverzací, událostí ap. Vaši práci také usnadní synchronizace kontaktů, úkolů a událostí s MS Outlook.

Celý článek...
 

Comarch Mobile

Comarch Mobile je sada mobilních aplikací a přístrojů, které jsou součástí ERP systému Comarch ERP Business. Byly navržené za účelem zlepšit efektivitu a zjednodušit práci zaměstnanců skladu, prodeje a managementu tím, že budou při vykonávání svých denních aktivit používat mobilní telefony, smartphony a sběrače dat. Toto řešení umožňuje obchodníkům efektivně provádět jejich úkoly v prostorách klientů, zatímco manažeři mohou efektivně řídit společnost kdykoli a odkudkoli. Kromě toho, nástroje Comarch Mobile umožňují personálu skladu snížit počet chyb, stejně jako celkové náklady na  provoz oddělení logistiky.

Celý článek...
 

E-commerce

E-Commerce vám pomůže lépe zpracovat váš online obchod tím, že nabízí tři řešení, které pokryjí vaše nejdůležitější online aktivity – komplexní B2C Comarch iShop24, B2B  Comarch iObjednávky a certifikovaný eBay nástroj , který umožňuje plánování a monitorování aukcí v rámci vašeho ERP systému. Tím, že všechna řešení jsou plně integrována s ERP systémem, odpadá nadbytečná správa dat v mnoha různých systémech. 

Celý článek...
 

Flexibilita systému

Comarch ERP Business je ERP systém, který nevyžaduje, aby společnost měnila stávající způsob podnikání nebo odstoupila z dobře osvědčené obchodní praktiky. Řešení je navrženo tak, aby se přizpůsobilo potřebám konkrétních obchodních procesů, ale i potřebám jednotlivých uživatelů. Systém počítá s jednoduchým rozhraním a modifikací uspořádání, nastavováním pokročilých bezpečnostních práv a oprávnění, definováním vlastních filtrů, konfigurací tiskáren a nastavováním dalších vlastností a funkcí.

Celý článek...
 

Ergonomie

 Ergonomie Comarch ERP Business vychází z intuitivního ribbon uživatelského rozhraní, které bylo vytvořeno způsobem, který zaručuje snadný přístup do nejčastěji používaných funkcí v kontextu právě prováděných operací. Vestavěné akce na jedno kliknutí umožňují automatizaci často opakovaných činností jako je např. vytváření dokumentů na základě předchozích dokumentů  (tj. prodejní faktura je jen jedno kliknutí z prodejní objednávky) nebo zaúčtování dokumentů.

Celý článek...
 

Otevřenost

Comarch ERP Business byl postaven na myšlence otevřenosti. Ta je vyjádřena jeho širokými možnostmi  integrace s prostředím a rozšířením jeho schopností. Používáním TrueAPI  programovacího rozhraní a pomocí Business Process Management můžete rychle a efektivně rozšířit systém o nové funkcionality, nebo ho integrovat s externími aplikacemi nebo systémy.

Celý článek...
 

Nejnovější technologie

Comarch & Microsoft – dva silní partneři
Microsoft nabízí nejlepší řešení pro malé a střední podniky. To je důvod proč se Comarch na poli podnikového software rozhodl spolupracovat s tímto největším globálním poskytovatelem IT technologie, za účelem nabízet našim zákazníkům nejlepší možné řešení. Spolupráce se rozšířila  daleko za běžnou obchodní spolupráci – Comarch a Microsoft si plynule vyměňují znalosti a zkušenosti o nejnovějších technologiích, které jsou navrhovány ke zlepšování efektivity  podnikání zákazníků.

Celý článek...
 Hledání

Novinky

Comarch ERP Enterprise je ERP systém roku

1. 12. 2011 - V rámci 7. ERP  kongresu v Postupimi se Comarch ERP Enterprise umístil jako ERP systém roku v kategorii e-business!

Celý článek...
Comarch ERP Business Vlastnosti a funkcionality