Daisy IT Produkty Comarch EDI

Comarch EDI

Comarch EDI je komplexní systém pro automatizovanou výměnu informací a dokumentů s obchodními partnery. Vzhledem k různorodosti spolupracujících subjektů na trhu, nabízíme několik balíčků, z nichž každý je přizpůsoben požadavkům konkrétního klienta či skupiny, a zaručuje značné provozní a strategické výhody:

Strategické výhody

Zrychlení logistiky: Zrychlení obchodních procesů je dosaženo eliminací chyb a·rychlou výměnou aktuálních informací.
Konkurenceschopnost: Na moderních trzích společnosti budují dynamické EDI vztahy s obchodními partnery. Tím, že zůstanete stranou, přinášíte všechny výhody související s EDI konkurenci, což v dlouhodobém horizontu může přinést technologickou stagnaci.
Optimalizace skladových zásob: jednou z předních výhod je možnost snížení nákladů za skladové zásoby. Rychlé a přesné informace vyměňované mezi obchodními partnery vytváří strategické znalosti o optimální úrovni zakázek a·zásob.
Nové oblasti rozvoje: na rozdíl od· objednávek, faktur a ostatních dokumentů, Comarch EDI· Platforma je otevřená novým řešení, jako je např. VMI (Vendor Management Invetory – Systém pro řízení zásob dodavatelem) Někteří uživatelé Comarch EDI platformy právě zahájili Comarch EDI-VMI projekty. Spustit VMI projekt bez· efektivní EDI infrastruktury není možné. To je důvod, proč Comarch EDI-je strategickým krokem pro budoucí logistický rozvoj Vaší společnosti.

Operační výhody

Automatizace přenosu dat: rychle a automaticky přenesené objednávky a faktury jsou významnou výhodou. Čas přenosu závisí na konkrétní konfiguraci u zákazníka – v·průměru se jedná o 4 minuty.
Plná kontrola nad přenosem dat: Comarch EDI je vybaven systémem generujícím status zpracování dokumentů, který je schopný:

  • podat zprávu o průběhu přenosu,
  • zahájit vhodný postup automatické odezvy na chybné dokumenty, nebo automaticky zpracovat opravu dokumentů, v závislosti na· jejich obsahu (velikost, cena, typ atd.),
  • automaticky generovat status, který informuje obě strany o detailech spolupráce – např. zda a kdy byla objednávka obdržena, přečtena a potvrzena.

Komunikační standardy

Řešení je založeno na komunikačních standardech stanovených· předními společnostmi na jednotlivých trzích v čele s GS1 (Asociace zaměřená na vývoj a implementaci globálních identifikačních a komunikačních standardů za účelem usnadnění procesů v·dodavatelských procesech.
Comarch EDI garantuje předání e-dokumentů v·souladu s doporučeními GS1 a·požadavky lokálního prostředí jednotlivých zemí.

Nepřetržitý vývoj

Jedním z klíčových cílů týmu Comarch EDI je nepřetržitý vývoj platformy. Intenzivně pracujeme na nových funkcích a zlepšování ergonomie. Snažíme se· vycházet vstříc potřebám našich klientů, což se projevuje jak přípravou plánů rozvoje, tak zaváděním nových integrovaných modulů, které zvyšují výhody použití našeho řešení a redukují náklady.

Mezinárodní perspektiva

Comarch je největší poskytovatel EDI řešení ve·východní Evropě. Comarch EDI je komplexní B2B platforma shromažďující okolo 13 000 zákazníků z rozličných obchodních branží zahrnujících rychloobrátkové zboží, logistiku, elektroniku a farmacii. Od roku 2001 Comarch působí na mnoha evropských trzích: v Polsku, Německu, Rusku, Ukrajině, Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku· a dalších. V roce 2009 Comarch EDI debutoval také v Asii.

Díky tomu perfektně známe požadavky jednotlivých trhů a jsem schopni přizpůsobit Comarch EDI řešení potřebám zákazníků působících na místním i mezinárodním trhu. Comarch EDI Call Centrum zajišťuje plnou podpora s implementací v jazycích jednotlivých zemí.
Bezpečnost
Elektronická komunikace prostřednictvím internetu vedoucí přes Comarch EDI datové centrum je zabezpečena https protokolem používajícím 128-bitové šifrování. Společnostem požadujícím ještě větší bezpečnost je nabízena celá řada řešení založených buď na přímém komunikačním spojení nebo na externích technologiích jako jsou IBM/AT&T/X400, atd.

Velké pole působnosti

  • více než 100 mil. transakcí,
  • 13 tis. zákazníků,
  • 52 implementovaných formátů,
  • 28 zemí,
  • různá odvětví.
 

Zaujal Vás některý náš produkt?
Domluvte si bezplatnou prezentaci!

Petr Horvát
Petr Horvát


Hledání

Novinky

Comarch ERP Enterprise je ERP systém roku

1. 12. 2011 - V rámci 7. ERP  kongresu v Postupimi se Comarch ERP Enterprise umístil jako ERP systém roku v kategorii e-business!

Celý článek...Daisy IT Produkty Comarch EDI
Comarch EDI Produkty Comarch EDI