Přehled

BUSINESS INTELLIGENCE

Cílem každého řídícího software je zautomatizovat tolik procesů kolik je možné a  zaznamenávat Vaše firemní finanční data. Vy ale zároveň potřebujete nástroj, který Vám poskytne spolehlivá a aktuální data a to způsobem, který Vám pomůže vyhodnotit trendy v oblasti vašeho podnikání.

Comarch ERP Business obsahuje kompletní set Business Process Management nástrojů, které jsou plně integrovány v systému a umožňují:

 • Plánovat provoz – odhad výnosů a nákladů založený na základě historických dat a trendů.
 • Realizovat Vaši strategii -  využití klíčových ukazatelů výkonnosti (Key Performance Indicators - KPI) pro nastavení a sledování svých cílů.
 • Analyzovat podnikové procesy – využít rozsáhlých informací ve Vašem systému k monitorování klíčových aktivit v prodeji, logistice, financí a účetnictví.
 • Vytvářet zprávy – tvořit Vaše vlastní zprávy nebo upravovat již vytvořené pro vizualizaci Vaší situace pomocí kontingenčních tabulek, grafů a map. Toto vše  pomocí jen  několika málo kliknutí.

Comarch ALTUM umožňuje provádět rozbor dat s cílem nalézt vztahy a závislosti mezi daty. To Vám umožní odpovědět na obchodní otázky, které byly neočekávané nebo příliš časově náročné, jako například, které produkty jsou obvykle k dostání společně, nebo jaké typy zákazníků preferuje určité druhy výrobků.

Nástroj Hlášení používá plný rozsah dat s  technologií Online Analytical Processing (OLAP) - datový modul, který umožňuje realizovat komplexní analytické dotazy s rychlou dobou provedení. Zprávy mohou být vytvořeny uživateli bez jakýchkoliv technických zkušeností. Vytvořené zprávy jsou automaticky aktualizovány a údaje jsou zpracovávány v reálném čase, což eliminuje potřebu stovky různých tabulkových procesorů. Samozřejmě, můžete také prohlížet své zprávy v každém webovém prohlížeči, nebo na obrazovce mobilního zařízení, a nechat je automaticky posílat v definovaných intervalech.

ŘÍZENÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ

Grafické sledování procesů
Vzhledem k tomu, že procesy systému mohou být znázorněny graficky (díky vestavěnému grafickému procesoru), jste schopni upravit stávající modely nebo navrhnout zcela nové. Proces je zobrazen jako grafický vývojový diagram, který Vám pomůže s přiřazením každé akce, kterou systém nebo zaměstnanec potřebuje ke zpracování celého procesu.

Zaměstnanecká schránka pro úkoly a zprávy
S osobní schránkou zaměstnance si můžete prohlédnout informace, odpovídat na zprávy nebo dělat rozhodnutí – jinými slovy – můžete provádět všechny akce Vám přiřazené v dané procesní definici.  Navíc, všechny funkce zaměstnanecké schránky jsou k dispozici v rozhraní MS Outlook, takže  ani nemusíte nechat běžet Váš  ERP systém, abyste byli schopni přijmout potřebná opatření.

Předkonfigurovaná sada procesů  
Comarch ERP Business Vám poskytuje hotové procesy pro univerzální použití zahrnující tyto funkce:

 • více variant prodejních procesů,
 • automatické doplňování zásob,
 • pokročilé srovnávání marží,
 • automatické přidělování slev,
 • správa služebních cest,
 • vyřizování stížností.

Kromě toho systém nabízí velké množství průmyslově-specifických řešení, která mohou být implementována ihned.

OBCHOD

Časová efektivita, to byl jeden z hlavních cílů během vytváření Comarch ERP Business. Za účelem poskytnout vysokou efektivitu v oblasti oblasti obchodu byly vyvinuty takové inovativní funkcionality jako jsou:

 • Rychlý prodej, který umožňuje rychlé a snadné vytvoření prodejní faktury nebo prodejního dokladu přímo z místa seznamu položek.  Tzn. jakmile jste našli položky, které chce zákazník koupit, nemusíte otevírat jiný formulář, ale jednoduše vytvoříte jedním kliknutím potřebný dokument.
 • Generování dokumentů je umožněno bez nadbytečného zadávání informací. Umožňuje projít celou obchodní transakcí a zadat všechny základní informace pouze do prvního dokumentu spojeného s touto transakcí. Na základě tohoto dokumentu všechny ostatní dokumenty mohou být vytvořeny pouze jedním kliknutím se všemi daty automaticky převedenými mezi těmito dokumenty.
 • Zvládnutí prodejních a nákupních procesů za použití Comarch ERP Business workflow neumožňuje pouze úplnou nebo částečnou automatizaci těchto procesů (jak např. automatické generování faktur), ale také pomáhá zvýšit kvalitu interních procesů (např. při vyřizování zákaznických reklamací).
 • Kalkulace cen a slev pro celou vaši obchodní síť se opravdu zjednoduší. Můžete používat kombinaci různých typů cen, ceníků a sedm různých typů slev tak, abyste vytvořili atraktivní nabídku pro vaše zákazníky a abyste vždy měli přehled komu a za jaké ceny prodáváte. Navíc mechanismus kontroly slev a marží  zaručuje ziskovost všech vašich prodejních transakcí.
 • Plná dostupnost všech dat týkajících se vašich obchodních partnerů a sortimentu zboží v podobě mnoha předdefinovaných obchodních zpráv, zajišťuje vysokou kvalitu rozhodnutí učiněných vašimi zaměstnanci a tím také mnohem větší efektivitu pro vaše obchodní aktivity.
 • Komplexní řešení pro B2B a B2C e-obchod, mobilní prodej a POS pro váš maloobchodní prodej je v Comarch ERP Business plně integrované. Díky této integraci můžeme garantovat plynulou výměnu dat a vysokou efektivitu v rámci celé vaší obchodní sítě.

LOGISTIKA

Snižuje stav zásob,  může přinést obrovské zlepšení vašeho cash flow a snížení nákladů. Comarch ERP Business disponuje informacemi obsahujícími veškeré skladové doklady týkající se aktuálních a historických zásob a peněžní hodnoty každé příchozí i odchozí transakce, včetně pohybu zásob mezi sklady. V závislosti na vašich obchodních procesech, můžete vytvořit skladové dokumenty buď automaticky při každém prodeji nebo při vložení nákupní faktury do systému, nebo ručně (jedním kliknutím z prodejního či nákupního dokumentu). To vám umožní rozdělit příjmy a výdeje a získat plnou kontrolu nad stavem vašich zásob.

Comarch ERP Business:

 • optimalizuje vaše skladové zásoby nastavením optimálního a minimálního množství pro položku,
 • umožňuje FIFO, LIFO, nebo přímé označení vydávané položky,
 • sleduje vaší interní logistiku prostřednictvím vícenásobných skladů a interních meziskladových pohybů,
 • sleduje rezervace a objednávky, pro které není dostatek skladových zásob,
 • umí zpracovávat více znaků, vlastností, měrných jednotek a čárových kódů,
 • sleduje každou položku jednotlivě dle jejích charakteristik,
 • rozlišuje mezi skladovými a komerčními zásobami.

Funkce Mobilní řízení skladu vám umožní optimalizovat a zjednodušit vaše interní logistické procesy použitím nástrojů jako je čtečka čárových kódů nebo sběrač dat. Tato zařízení garantují snadné a bezchybné provedení inventarizace, umožňuje vydávání všech skladových dokladů a jejich okamžitou dostupnost pro všechny uživatele systému.

S Comarch ERP Business máte zajištěno, že skladové zásoby jsou stále na optimální úrovni. Jedním z příkladů využití mechanismu  workflow ve skladovém managementu  je automatické doplňování zásob. Za účelem optimalizace množství nakupovaných produktů systém pracuje s odhadem prodeje a  neustále drží optimální hladinu zásob pro každý produkt.

Business Intelligence podporuje vaše rozhodnutí díky účinným a snadno použitelným reportům pro každý významný proces související se řízením skladu, jako je např. proces objednávání zboží.

ÚČETNICVÍ A FINANCE


CRM

CRM Comarch ERP Business rozšiřuje standardní ERP možnosti systému. Aplikace, která zpracovává i předprodejní a poprodejní aktivity a podpoří vaší firmu v úsilí o dosažení nového vedení a dodávání nejlepší úrovně služeb vašim zákazníkům. Vlastnosti:

 • Je přístupná na internetu – obchodní tým zůstane informován o současných a potencionálních zákaznících i když je mimo kancelář. Může tak jednat efektivněji pro maximalizaci spokojenosti a loajality zákazníka.
 • Zaznamenává detailní historii  kontaktu se zákazníkem včetně konverzací, poznámek a schůzek.
 • Umožňuje synchronizaci s vaším Microsoft Outlook kalendářem a kontakty.
 • Umožňuje vést propagační kampaně na vybrané cílové skupiny. Při plánování kampaní můžete nastavit cíle, časové rámce, rozpočet, plán akcí a přidělovat úkoly.

Kromě toho, Comarch ERP Business  nabízí  rozsáhlý reporting a analýzy dat v grafickém, snadno srozumitelném formátu, který vám pomůže určit prodejní trendy, problémy a příležitosti, takže můžete rychle reagovat na měnící se podmínky a využít příležitostí vždy tak, jak se objevují.

COMARCH MOBILE

Mobilní řešení Comarch ERP Business bylo vyvinuto za účelem zpřístupnit funkce systému v mobilních zařízeních. Řešení poskytuje následující tři funkce pro mobilní použití v rámci vaší společnosti:

 • Automatizace prodejních aktivit - toto řešení poskytuje podporu pro širokou škálu prodejních úkolů, včetně tj. předprodejní aktivity. V prostorách klienta je možné vydávat a tisknout faktury, přijímat hotovost a dělat další aktivity, které jsou založeny na aktuálních datech z centrální databáze.
 • Skladový management systém - umožňuje pracovníkům skladu vykonávat své každodenní úkoly v efektivněji a rychleji   pomocí mobilních zařízení, např. při provádění inventur nebo přípravě dodávek.    
 • Mobilní Business Intelligence - často používán manažery společnosti, umožňuje analýzu a zobrazování reportů týkajících se výkonnosti podniku vždy s aktuálními informacemi o stavu společnosti - ve formě tabulek, grafů, map nebo tzv. scorecards.

E – COMMERCE

Comarch ERP Business nabízí 3 plně integrované řešení, které vám pomohou spravovat vaše online obchodní kanály.

 • Comarch iOrders B2B front-end řešení umožňuje snadnou komunikaci s vašimiobchodními partnery. Nejen že mohou zasílat objednávky on-line, ale mohou také sledovat jejich stav , získat náhled do skladu a ověřit dostupnost zboží, kontrolovat jejich aktuální úvěrový limit, atd.
 • Comarch iShop24 je špičkový internetový obchod, který umožňuje realizovat všechny vaše představy o uspořádání, designu a prezentaci výrobků.
 • Certifikovaný eBay nástroj umožňuje plánovat a sledovat aukce v rámci  ERP systému. Jakmile je aukce uzavřená, realizace dodávky může být v rámci systému dosažena pouze několika kliknutími myší.

FLEXIBILITA SYSTÉMU

Můžete přizpůsobit systém parametry vaší společnosti a dokonce i individuálním preferencím vašich zaměstnanců. Příklady flexibility Comarch ERP Business:

 • Rozhraní – intuitivní grafické rozhraní se snadno používá a může být kompletně změněno. Pomocí několika kliknutí můžete nastavit formu uspořádání a názvy polí.
 • Editor profilu – řídí přístupová práva a umožňuje přizpůsobení vzhledu pro každého zaměstnance nebo skupinu zaměstnanců – zobrazí jen ty komponenty, které potřebují.
 • Modelování podnikových procesů – nástroj Business Process Management - umožní upravovat tok práce ve firmě, přidělovat úkoly zaměstnancům dle osvědčených firemních postupů. Grafický editor procesů umožní procesy optimalizovat nebo přizpůsobit systém měnícím se obchodním podmínkám.
 • Programovací rozhraní (API) - umožňuje integrovat nové funkce a komunikaci s jinými aplikacemi. API pokrývá 100% systému, což dává programátorům neomezený přístup ke všem jeho funkcím.
 • Verifikace dat - můžete si nastavit vlastní definice pro ověření dat, která jsou zanesena do systému. V Comarch ERP Business je možné vytvořit přesná pravidla pro všechny oblasti  systému tak, aby jste zajistili kvalitu a minimalizovali chybovost vstupních dat.
 • Comarch ERP Business umožňuje mapování struktury společnosti v systému, a přesné vymezení práv a oprávnění pro každého člena.

ERGONOMIE

Některé z funkcí, které odlišují Comarch ERP Business od ostatních řešení v oblasti ergonomie jsou například:

 • Personalizace rozhraní - plně přizpůsobitelné uživatelské rozhraní a umožňuje i úplnou změnu vzhledu systému.
 • Kontextové akce – poskytuje možnost přijmout opatření, otevřít zprávy nebo zahájit proces v rámci aktuálně vybraného zákazníka, dodavatele, produktu nebo dokumentu - ať už jste kdekoliv v systému.
 • Editace v místě – umožňuje editovat informace v místě, kde se zobrazují, aniž by bylo nutné vrátit se zpět nebo vyhledat příslušný formulář. 
 • Akce jedním kliknutím – umožňuje provádět akce, jako například vytvářet dokumenty na základě předchozích dokumentů, nebo rychle uzavřít kupní přímo z vašeho seznamu výrobků, za použití minimálního počtu kliknutí myší.
 • Práce bez nutnosti používat myš – umožňuje pracovat pomocí klávesových zkratek, které lze libovolně upravit.
 • ERP odkudkoliv - obchodníci, skladníci a manažeři mohou pracovat s Comarch ER Business pomocí mobilních zařízení, jako jsou Smartphone, PDA a mobilní sběrače dat.

OTEVŘENOST

Programovací rozhraní a Business Process Management umožňuje neomezené rozšiřování systému o nové funkce, stejně jako pro snadnou integraci s externími aplikacemi. Kromě toho, knihovna rozhraní umožňuje  používání externích aplikací uvnitř grafického uživatelského rozhraní Comarch ERP Business.


 

Zaujal Vás některý náš produkt?
Domluvte si bezplatnou prezentaci!

Petr Horvát
Petr Horvát


Hledání

Novinky

Comarch ERP Enterprise je ERP systém roku

1. 12. 2011 - V rámci 7. ERP  kongresu v Postupimi se Comarch ERP Enterprise umístil jako ERP systém roku v kategorii e-business!

Celý článek...